Dermatologia i wenerologia

Obiektywizacja w ocenie nasilenia łuszczycy – krótkie podsumowanie

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

18 maja 2023

Jak obiektywnie ocenić nasilenie łuszczycy plackowatej?

W ostatnich latach utrwaliła się tzw. reguła dziesiątek, zgodnie z którą łuszczycę łagodną rozpoznaje się, gdy jednocześnie: 

  • zmiany skórne zajmują mniej niż 10% całkowitej powierzchni skóry (body surface area – BSA < 10%), 
  • nasilenie zmian skórnych określone wskaźnikiem PASI (Psoriasis Area and Severity Index) nie przekracza 10 punktów i 
  • negatywny wpływ choroby na jakość życia pacjentów według wskaźnika DLQI (Dermatology Life Quality Index) jest mniejszy niż 10 punktów. 

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego spełnienie choćby jednego kryterium nasilenia choroby (to jest: BSA ≥ 10% i/lub PASI ≥ 10 pkt, i/lub DLQI ≥ 10 pkt) upoważnia lekarza do rozpoznania łuszczycy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jeśli jesteś lekarzem i chcesz dowiedzieć się jak często powinno się dokonywać oceny nasilenia łuszczycy, a także dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki i leczenia tej choroby, załóż konto lub zaloguj się na portalu edukacyjnym DrSIM.