Choroby wewnętrzne
Kardiologia
Medycyna rodzinna

TOPowe EKG: analiza przypadków cz.3

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

19 maja 2024

Trzeci spotkanie z cyklu praktycznych ćwiczeń interpretacji EKG. Podczas tego spotkanie wspólnie z ekspertem będziecie mieli Państwo szanse zinterpretować kolejne 3 przypadki pacjentów. W trakcie nagrania pojawią się pytania dotyczące rozpoznania np. drobnofalistego/grubofalistego trzepotania przedsionków, rytmu zatokowego u chorego z parkinsonizmem, cech przerostu lewej komory LVH. Zapraszamy do wspólnej interpretacji!