Choroby wewnętrzne
Kardiologia
Medycyna rodzinna

TOPowe EKG: analiza przypadków cz.2

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

19 maja 2024

Drugie spotkanie z cyklu praktycznych ćwiczeń interpretacji EKG, w którym wraz z Prof. Kozłowskim mają Państwo szansę zinterpretować 3 przypadki pacjentów. Ponad to z odcinka dowiecie się Państwo jak interpretować częstoskurcz przedsionkowy, a jak węzłowy? Czy u pacjenta występuję blok zatokowo-przedsionkowy? Skąd pochodzi rytm zastępczy? Czy powinniśmy rozpoznać zapalenie osierdzia, a może anginę naczynioskurczową Prinzmetala u prezentowanego pacjenta?