Choroby wewnętrzne
Dermatologia i wenerologia
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Neurologia
Onkologia kliniczna
Reumatologia

Leki biologiczne biorównoważne w wytycznych klinicznych

lek. Julia Feldman
lek. Julia Feldman

20 maja 2024

Kwestie związane ze stosowaniem leków biologicznych biorównoważnych mają istotne miejsce w polskich wytycznych klinicznych. 

I tak np. wytyczne polskiego towarzystwa gastroenterologii i konsultanta krajowego w tej dziedzinie dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna – odnoszą się do definicji leków biologicznych biorównoważnych i podkreślają, że wprowadzenie tych leków na rynek przyczyniło się do znaczego spadku ceny leków biologicznych. Zaznaczają także, że „W świetle dostępnych badań zamiana leku oryginalnego na lek biologiczny biorównoważny nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem utraty skuteczności leczenia czy wystąpienia działań niepożądanych. Decyzja taka powinna jednak zawsze zostać omówiona z pacjentem i być podjęta po uzyskaniu jego zgody.”

Obejrzyj wideo-prezentację na temat miejsca leków biologicznych biorównoważnych w wybranych wytycznych klinicznych, europejskich i polskich.