Dermatologia i wenerologia

Krótki wideo-tutorial z oceny PASI w łuszczycy plackowatej

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

18 maja 2023

Jak obiektywnie ocenić nasilenie łuszczycy?

Jak dotąd w praktyce klinicznej nie są dostępne markery biochemiczne, za pomocą których można by dokładnie „zmierzyć” stopień nasilenia łuszczycy czy odpowiedź na zastosowaną terapię. Jedynymi dostępnymi narzędziami stosowanymi w tym celu są skale pomiarowe. Opierają się one głównie na wizualnej ocenie przez lekarza zmian skórnych bądź subiektywnych odczuciach pacjenta. Skale takie jak PASI, BSA czy kwestionariusz DLQI, wykorzystywane są do oceny nasilenia procesu chorobowego i decyzji o wyborze opcji terapeutycznej. Co bardzo istotne narzędzia te służą także do oceny skuteczności leczenia w codziennej praktyce lekarskiej.