Dermatologia i wenerologia

Krótki wideo-tutorial z oceny BSA w łuszczycy

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

18 maja 2023

Jak obiektywnie ocenić nasilenie łuszczycy?

Obiektywizacja w ocenie nasielnia łuszczycy ma znaczenie. Od wyniku tej oceny zależy decyzja dotycząca metody terapii. Chorzy z łuszczycą łagodną mogą być leczeni tylko lekami miejscowymi, natomiast pacjenci z łuszczycą umiarkowaną do ciężkiej powinni otrzymać dodatkowo leki ogólne (syntetyczne lub biologiczne) bądź też fototerapię. Do podstawowych narzędzi stosowanych w ocenie nasilenia łuszczycy należą: skala PASI, skala BSA oraz kwestionariusz DLQI.