Choroby wewnętrzne
Dermatologia i wenerologia
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Neurologia
Onkologia kliniczna
Reumatologia

Czym różnią się leki biologiczne od leków syntetycznych?

lek. Julia Feldman
lek. Julia Feldman

20 maja 2024

Leki biologiczne produkowane są z użyciem metod biotechnologii, z zastosowaniem hodowli komórkowych i metod rekombinacji DNA.

Lek syntetyczny powstaje w wyniku syntezy chemicznej, poza organizmem żywym. Cząsteczki leku syntetycznego mają zwykle małe rozmiary, a ich struktura jest ściśle określona i powtarzalna. Inaczej jest w przypadku leku biologicznego. Leki biologiczne to zazwyczaj białka o większej i bardziej złożonej budowie. Powstają z udziałem żywych komórek i cechuje je, tak jak wszystkie białka, naturalna zmienność. Struktura leków biologicznych jest określona, ale z uwagi na naturalną zmienność nie jest całkowicie powtarzalna. Stąd nawet kolejne serie tego samego leku biologicznego nie są względem siebie identyczne. 

Obejrzyj wideo-prezentację dotyczącą leków biologicznych i dowiedz się więcej o ich procesie rejestracji na terenie Unii Europejskiej.