Choroby wewnętrzne
Dermatologia i wenerologia
Kardiologia

Migotanie przedsionków u pacjenta kwalifikowanego do leczenia biologicznego łuszczycy

prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior
prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior

05 maja 2023

Migotanie przedsionków u pacjenta kwalifikowanego do leczenia biologicznego łuszczycy

62-letni mężczyzna z wywiadem nadciśnienia tętniczego od wielu lat suboptymalnie kontrolowanego w warunkach domowych, cukrzycą typu 2 leczoną doustnymi lekami hipoglikemizującymi, w trakcie kwalifikacji do leczenia biologicznego łuszczycy

W standardowym 12 – odprowadzeniowym zapisie EKG – migotanie przedsionków, poza tym zapis bez istotnych odchyleń. Wcześniejszy dostępny zapis EKG sprzed roku nie wykazał obecności zaburzeń rytmu, stwierdzano wówczas prawidłowy rytm zatokowy.