Choroby wewnętrzne
Medycyna rodzinna
Reumatologia

Jak w praktyce stosować skalę DAS28 w ocenie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów?

prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

05 maja 2023

Zgodnie z wytycznymi klinicznymi ocena aktywności choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów powinna być zobiektywizowana. Skalą często stosowaną w praktyce lekarskiej reumatologa jest skala oceny aktywności choroby DAS28. Wykorzystuje się ją na różnych etapach leczenia pacjenta z zapaleniem stawów. Optymalnie powinno się ją stosować przy każdej wizycie pacjenta. W praktyce służy zarówno do oceny nasilenia zapalenia podczas pierwszej wizyty, przy włączaniu nowego leku a także w trakcie monitorowania skuteczności wzdrożonej terapii. Jak każda skala, DAS28 ma swoje mocne strony i swoje ograniczenia.

Jak interpretować wyniki skali DAS28? Jakie są korzyści i ograniczenia skali DAS28?