Choroby wewnętrzne
Dermatologia i wenerologia
Kardiologia

Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia u pacjenta z łuszczycą plackowatą kwalifikowanego do leczenia biologicznego

prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior
prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior

05 maja 2023

Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia u pacjenta z łuszczycą plackowatą kwalifikowanego do leczenia biologicznego

53 letni mężczyzna z wywiadem nadciśnienia tętniczego i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca w trakcie kwalifikacji do leczenia biologicznego łuszczycy. 

Pacjent nie odczuwa kołatań serca, w czasie ostatnich 6 miesięcy przebył 2 epizody zasłabnięcia bez pełnej utraty przytomności. 

Pacjent zgłosił się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W wykonanych wówczas badaniach biochemicznych, standardowym 12. odprowadzeniowym zapisie EKG oraz badaniu przedmiotowym nie stwierdzono odchyleń od normy. 

Konsultacja neurologiczna i laryngologiczna nie wykazała uchwytnych przyczyn zgłaszanych dolegliwości. 

Obecnie w standardowym 12. odprowadzeniowym zapisie EKG rytm zatokowy, cechy bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia o typie periodyki Wenckebacha i 2:1, poza tym zapis bez istotnych odchyleń.