Wysokie ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych

Dr n. med. Maciej Janiszewski