Pacjentka z zespołem bólowym w przebiegu leczenia choroby nowotworowej

dr n. med. Agnieszka Małgorzata Sękowska