Pacjentka z łuszczycą kwalifikowana do leczenia biologicznego – zapis EKG spoczynkowego

prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior