Pacjentka z bólami stawów (diagnostyka różnicowa)

prof. dr hab.n.med. Sławomir Jeka