Pacjent z nadciśnieniem zakwalifikowany do leczenia lekiem złożonym (SPC)

prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam