Czy w świetle najnowszych wytycznych warto leczyć statynami?

prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam