Cele terapeutyczne w nadciśnieniu tętniczym – jak omijać przeszkody?

prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam