Zasoby serwisu internetowego drsim.pl są dostępne jedynie dla osób uprawnionych do wystawiania recept.

Celem uwierzytelnienia, proszę wpisać swoje dane:

Podmiotem odpowiedzialnym za treści zamieszczone na serwisie internetowym drsim.pl jest spółka SANDOZ Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa. Serwis ten zawiera treści będące reklamą produktów leczniczych wydawanych jedynie na podstawie recepty w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz.U. 2008, Nr 45, poz 271 z późn. zm.) („Prawo farmaceutyczne”).